Aktualności


NABÓR ZAKOŃCZONY! Konkurs #5 – Minigranty dla interdyscyplinarnych zespołów badawczych realizujących projekty z udziałem kandydatów na doktorantów w ramach współpracy międzywydziałowej ze Szkołą Doktorską Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UJ CM.

W ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ) – Priorytetowy Obszar Badawczy „Jakość badań dla jakości życia – qLife”, ogłasza Konkurs #5 którego celem jest dofinansowanie interdyscyplinarnych zespołów badawczych realizujących minigrant w ramach tematyki badawczej POB qLife z udziałem kandydatów na doktorantów w ramach współpracy międzywydziałowej ze Szkołą Doktorską Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UJ CM.

Zakup stanowisk wirtualnej symulacji medycznej do Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej CM finansowany ze środków programu ID.UJ.

Zakup ze środków finansowych POB qLife stanowisk wirtualnej symulacji medycznej do Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej CM.

NABÓR ZAKOŃCZONY! Konkurs #4 – Dofinansowanie interdyscyplinarnych zespołów realizujących projekty badawcze z udziałem doktoranta Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UJ CM.

W ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ) – Priorytetowy Obszar Badawczy „Jakość badań dla jakości życia – qLife”, ogłasza Konkurs, którego celem jest dofinansowanie istniejących lub nowo utworzonych interdyscyplinarnych zespołów realizujących minigrant w ramach tematyki badawczej POB qLife z udziałem doktoranta Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu. 

Rozstrzygnięcie Konkursu #3 – “Naprawa, modernizacja, doposażenie istniejącego zaplecza aparaturowego” – Nabór I.

Rozstrzygnięcie Konkursu #3 – “Naprawa, modernizacja, doposażenie istniejącego zaplecza aparaturowego” – Nabór I.

Rozstrzygnięcie Konkursu #2 – Interdyscyplinarna współpraca bio-medyczna – POB BioS i POB qLife (ID.UJ).

Rozstrzygnięcie Konkursu #2 – Interdyscyplinarna współpraca bio-medyczna – POB BioS i POB qLife (ID.UJ).